0212 381 50 00
×
0212 381 50 00

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3. Satın alınan her bir hizmet, 60 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcıya online platform üzerinden eğitim sağlanarak tamamlanır. 60 günü aştığı taktirde alıcının iptal hakkı doğar.

4. Satın alınan hizmet, wissenakademie.com online eğitimler başlığı altında duyurulan eğitimler için geçerli olup web sitesinde beyan edilen eğitim içeriği ve eğitim saatinden az olamaz.

5. Satın alınan hizmetin satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 30 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.


SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

6.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.


KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

7. Hizmet teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu hizmet üzerinde hiçbir hak beyan edemez ve eğitimi iptal edilir.


ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

8. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmeti benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; bu iptalden itibaren 30 gün içinde hizmet bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.


CAYMA HAKKI:

9. ALICI; satın aldığı hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden önceki 30 (otuz) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.


SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET:


ADI/UNVANI : BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
ADRES : Çırağan Cd. Osmanpaşa Mektebi Sk. No:4-6 34353 Beşiktaş / İstanbul
E-POSTA : egitim@wissenakademie.com
TEL : (212) 381 50 00
FAKS :

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

10. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 30 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.


11. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI ya aittir.


12. Cayma hakkının kullanılması için 30 (otuz) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve hizmetin başlamamış olması gerekmektedir. Hizmet başladıktan sonra ALICI cayma hakkı kullanamaz.


CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

13. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)


TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

14. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.


ÖDEME VE TESLİMAT

15. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.